Cinemes Lumière † 1981-2002
video, 7'47'', 2002/2018Recuperació d’unes velles gravacions de l’any 2002, amb la cortesia de Televisió de Catalunya i l’equip tècnic de Lleida TV, -en contraposició a unes noves imatges del 2016-, quan els Cinemes Lumière havien tancat i un sense sostre, Pedro, s’havia refugiat al portal. Una cita de James Cameron sobre la pel·lícula Titanic serveix per crear una metàfora de l’esfondrament dels cinemes de barri, obligats a tancar per la conversió al cine digital (tecnologia) i l’obertura de les multisales. La mateixa condició nòmada del protagonista, amb la seva motocicleta ambulant, i Rufina, la seva inseparable gosseta, recorden els orígens del setè art, i la contínua transformació que està patint, més d’un segle després, degut a les reproduccions en streaming i la pirateria.

Recuperación de unas viejas grabaciones del año 2002, con la cortesía de Televisió de Catalunya y el equipo técnico de Lleida TV, -en contraposición a unas nuevas imágenes del 2016-, cuando los Cines Lumière habían cerrado y un sin techo, Pedro, se había refugiado en el portal. Una cita de James Cameron sobre la película Titanic sirve para crear una metáfora del hundimiento de los cines de barrio, obligados a cerrar por la conversión al cine digital (tecnología) y la apertura de las multisalas. La misma condición nómada del protagonista, con su motocicleta ambulante, y Rufina, su inseparable perrita, recuerdan los orígenes del séptimo arte, y la continua transformación que está sufriendo, más de un siglo después, debido a las reproducciones en streaming y la piratería.

Retrieval of some old recordings from 2002, with the courtesy of Televisió de Catalunya and Lleida TV's technical equipment, -as opposed to new images from 2016-, when the Lumière Cinemas were closed, and a homeless, Pedro, had refugee in the portal. A quote by James Cameron about Titanic is used to create a metaphor for the collapse of the neighborhood theatres, forced to close by the conversion to digital (technology) and the opening of multiplex cinemas. The same nomadic condition of the main character, with his ambulant motorcycle, and Rufina, his inseparable puppy, remind us of the origins of the seventh art, and the continuous transformation that is suffering, more than a century later, due to streaming reproductions and piracy.