Fairy Tale
Installation with Fairy dish washing liquid and laminated photo with appropriate meme, 3x2 m., 2023El 5 de març de 2019, Enric Millo, polític del Partit Popular i exdelegat del Govern espanyol a Catalunya, declara en el judici pel Procés que, durant la celebració del referèndum sobre la independència de 2017, es va viure un clima de violència generalitzada. Entre altres qüestions, Millo relata que un agent li va explicar que ciutadans van parar «la trampa del Fairy» a policies, que consistia a abocar el detergent a terra perquè els agents rellisquessin i d’aquesta manera poder «clavar-los puntades al cap». Les xarxes van bullir amb mems, la notícia va ser trending topic a Espanya, i la marca Fairy® va millorar el seu posicionament al mercat. Text: Christian Alonso

El 5 de marzo de 2019, Enric Millo, político del Partido Popular y exdelegado del Gobierno español en Catalunya, declara en el juicio por el Procés que, durante la celebración del referéndum sobre la independencia de 2017, se vivió un clima de violencia generalizada. Entre otras cuestiones, Millo relata que un agente le contó que ciudadanos pusieron «la trampa del Fairy» a policías, que consistía en verter el detergente en el suelo para que los agentes resbalaran y de ese modo poder «arrearles patadas en la cabeza». Las redes hirvieron con memes, la noticia fue trending topic en España, y la marca Fairy® mejoró su posicionamiento en el mercado. Texto: Christian Alonso