Fairy Tale
Installation with Fairy dish washing liquid and laminated photo with appropriate meme, 3x2 m., 2023El 5 de març de 2019, Enric Millo, polític del Partit Popular i exdelegat del Govern espanyol a Catalunya, declara en el judici pel Procés que, durant la celebració del referèndum sobre la independència de 2017, es va viure un clima de violència generalitzada. Entre altres qüestions, Millo relata que un agent li va explicar que ciutadans van parar «la trampa del Fairy» a policies, que consistia a abocar el detergent a terra perquè els agents rellisquessin i d’aquesta manera poder «clavar-los puntades al cap». Les xarxes van bullir amb mems, la notícia va ser trending topic a Espanya, i la marca Fairy® va millorar el seu posicionament al mercat. Text: Christian Alonso

El 5 de marzo de 2019, Enric Millo, político del Partido Popular y exdelegado del Gobierno español en Catalunya, declara en el juicio por el Procés que, durante la celebración del referéndum sobre la independencia de 2017, se vivió un clima de violencia generalizada. Entre otras cuestiones, Millo relata que un agente le contó que ciudadanos pusieron «la trampa del Fairy» a policías, que consistía en verter el detergente en el suelo para que los agentes resbalaran y de ese modo poder «arrearles patadas en la cabeza». Las redes hirvieron con memes, la noticia fue trending topic en España, y la marca Fairy® mejoró su posicionamiento en el mercado. Texto: Christian Alonso On March 5, 2019, Enric Millo, a politician from the
Popular Party and former delegate of the Spanish
Government in Catalonia, declared in the trial related to
“el Procés” [the recent political and social actions for
Catalonia’s right to self-determination and independence]
that, during the celebration of the referendum on
independence in 2017, there was a climate of generalized
violence. Among other issues, Millo recounts that a
member of the police told him that citizens used “the
Fairy trap” against officers, which consisted of pouring
the detergent onto the floor so that the police would slip
and they would thus be able to “kick them in the head.”
Social media erupted with memes, the news was a
trending topic in Spain, and the Fairy® brand improved its
positioning in the market.