The abduction of Max Spiers
Acrylic, iridescent pigments and phosphorescents on canvas, 130x195 cm. , 2017/2021


Aprofitant una experiència d'una paràlisi del son, imagino els últims moments de l'investigador i conspiracionista britànic Max Spiers, trobat mort a Polònia el 16 de juliol de 2016. Relacionat amb les revelacions del món extraterrestre, va vomitar una estrany líquid negre, el suposat final del seu telecontrol.

Aprovechando una experiencia de una parálisis del sueño, imagino los últimos momentos del investigador y conspiracionista británico Max Spiers, hallado muerto en Polonia el 16 de julio de 2016. Relacionado con las revelaciones del mundo extraterrestre, vomitó una extraño líquido negro, el supuesto final de su telecontrol.

Taking advantage of a sleep paralysis experience, I imagine the last moments of British researcher and conspiracy theorist Max Spiers, found dead in Poland on July 16, 2016. Related to the revelations of the extraterrestrial world, he vomited a strange black liquid, the supposed end of his remote control.