Ultimate tips for artists who want to sell now
QR code and puzzle (1.000 pieces, 68x48 cm.), installation, after Baldessari's "Tips for Artists Who Want to Sell" (1966-68), 2016/2018Lluny de la virginitat de l’obra original, creada pel pare de l’art conceptual, John Baldessari, l’any 1968, (Tips for artists who want to sell), ja no es tracta d’ironitzar amb “consells” als artistes, sinó d’estructurar un decàleg de males intencions en relació a l’art contemporani, la viralitat, els temps líquids o la postveritat. Com en un còctel de dubtós gust o una piulada políticament incorrecta, aquí dialoga l’art social activista, Trump, el narcisisme, un vas d’aigua (mig ple/mig buit), la tauromàquia, Damien Hirst, els Illuminati, el neoliberalisme ¿o alt-right?, Kanye West, Tracey Emin, els reptilians, l’asèpsia política o els reality shows.

Lejos de la virginidad de la obra original, creada por el padre del arte conceptual, John Baldessari, 1968, (Tips for artists who want to sell), ya no se trata de ironizar con "consejos" a los artistas, sino de estructurar un decálogo de malas intenciones en relación al arte contemporáneo, la viralidad, los tiempos líquidos o la posverdad. Como en un cóctel de dudoso gusto o un tuit políticamente incorrecto, aquí dialoga el arte social activista, Trump, el narcisismo, un vaso de agua (medio lleno/medio vacío), la tauromaquia, Damien Hirst, los Illuminati, el neoliberalismo ¿o alt-right?, Kanye West, Tracey Emin, los reptilianos, la asepsia política o los reality shows.

Far from the virginity of the original work, created by the father of conceptual art, John Baldessari, 1968, (Tips for artists who want to sell), it is no longer a question of making ironic "advices" to artists, but to get a decalogue of bad intentions in relation to contemporary art, virality, liquid times or post-truth. As in a cocktail of dubious taste or a politically incorrect tweet, here combines social activist art, Trump, narcissism, a glass of water (half full/half empty), bullfighting, Damien Hirst, the Illuminati, neoliberalism ¿alt-right?, Kanye West, Tracey Emin, reptilians, political asepsis or reality shows.