Lady Gaga death hoax
Drawing, watercolour, 29x21, 2012El títol està pres de Google Suggest, seguint un fals rumor a Facebook. La imatge conté diversos símbols Illuminati, o referències gràfiques relacionades amb "Sgt. Pepper 's Lonely Hearts Club Band" de The Beatles.

El título está tomado de Google Suggest, siguiendo un falso rumor en Facebook. La imagen contiene varios símbolos Illuminati, o referencias gráficas relacionadas con "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" de The Beatles.

The title is taken from Google Suggest, following a false rumor on Facebook. The image contains several Illuminati symbols, or graphic references related to "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" by The Beatles.

From Anonyme Zeichner