iaia
Video, 11’49’’, 2023

New production from “Misticisme tecnopop”, curated by Christian Alonso
Centre d’art La Panera, Lleida, until 28/5/2023
El projecte de construcció d’una macrogranja de 9.600 porcs ha posat en peu de guerra el veïnat del municipi dels Plans de Sió, especialment el de la vila del Canós. La instal·lació del complex, que equival a vuit camps de futbol, suposa una amenaça contra el patrimoni natural, cultural, arquitectònic i artístic del territori. L’emplaçament del projecte coincideix amb la ruta patrimonial dels castells de la Segarra, un actiu turístic important de la comarca. Molt a prop se situa també la casa natal de Manuel de Pedrolo, al poble de l’Aranyó, construïda al segle xii. També coincideix amb l’estany de Montcortès, que té la qualificació de Zona Especial de Protecció per a les Aus. A més de la qüestió patrimonial, el veïnat està preocupat pel gran impacte mediambiental que implicaria la macrogranja. Simon Contra entrevista diversos veïns i veïnes plens d’anhels, projectes i reivindicacions… Text: Christian Alonso
El proyecto de construcción de una macrogranja de 9600 cerdos ha puesto en pie de guerra al vecindario del municipio de Els Plans de Sió, especialmente al del pueblo de El Canós. La instalación del complejo, que equivale a ocho campos de fútbol, supone una amenaza contra el patrimonio natural, cultural, arquitectónico y artístico del territorio. El emplazamiento del proyecto coincide con la ruta patrimonial de los castillos de La Segarra, un activo turístico importante de la comarca. Muy cerca se encuentra también la casa natal de Manuel de Pedrolo, en el pueblo de L’Aranyó, construida en el siglo xii. También coincide con el estanque de Montcortès, que tiene la calificación de Zona Especial de Protección para las Aves. Además de la cuestión patrimonial, el vecindario está preocupado por el gran impacto medioambiental que implicaría la macrogranja. Simon Contra entrevista a varios vecinos y vecinas llenos de anhelos, proyectos y reivindicaciones… Texto: Christian Alonso