Audio, 7’56’’, 2013

Confessió gravada amb micròfon ocult a la catedral de Barcelona. Les veus han estat robotitzades. El capellà, entre d'altres creences, compara l'homosexualitat amb la violència o l'alcoholisme.
Imatge: primera boda gay danesa en una església, 2012

Confesión grabada con micrófono oculto en la catedral de Barcelona. Las voces han sido robotizadas. El cura, entre otros creencias, compara la homosexualidad con la violencia o el alcoholismo.
Imagen: primera boda gay danesa en una iglesia, 2012

Recorded confession with hidden microphone in the cathedral of Barcelona. The voices have been robotized. The priest, among other beliefs, compares homosexuality with violence or alcoholism.
Image: first danish gay wedding in church, 2012