lifeisamystery✞
Audio, 7’56’’, 2013

Confessió gravada amb micròfon ocult a la catedral de Barcelona. Les veus han estat robotitzades. El capellà, entre d'altres creences, compara l'homosexualitat amb la violència o l'alcoholisme.

Confesión grabada con micrófono oculto en la catedral de Barcelona. Las voces han sido robotizadas. El cura, entre otros creencias, compara la homosexualidad con la violencia o el alcoholismo.

Recorded confession with hidden microphone in the cathedral of Barcelona. The voices have been robotized. The priest, among other beliefs, compares homosexuality with violence or alcoholism.
  ©2019 simon contra