Audio, 1'16'', 2011

El discurs de Benedicte XVI als artistes (21.11.09, Capella Sixtina) és interromput pel soroll de les polèmiques obres del tren d'alta velocitat AVE, molt a prop de la Sagrada Família, inaugurada per ell mateix l'any següent (7.11.10).

El discurso de Benedicto XVI a los artistas (21.11.09, Capilla Sixtina) es interrumpido por el ruido de las polémicas obras del tren de alta velocidad AVE, muy cerca de la Sagrada Familia, inaugurada por él mismo al año siguiente (7.11.10).

Pope Benedict XVI's Address to Artists (21.11.09, Sistine Chapel) is interrupted by the noise of the high-speed train AVE's controversial works, very close to the Sagrada Família Basilica and Expiatory Church in Barcelona, inaugurated by himself one year later (7.11.10).


Audio, 53'' 2011

Damien Hirst, Andy Warhol o el discurs de Madonna a la presentació del premi Turner 2001. Dalí: "El diner és la mística".

Damien Hirst, Andy Warhol o el discurso de Madonna en la presentación del premio Turner 2001. Dalí: "El dinero es la mística".

Damien Hirst, Andy Warhol or Madonna's speech during the Turner Prize 2001 edition. Dalí: "Money is mysticism".