Russian Lovers
Acrylic on cork board, 38,7x59 cm., 2014El projecte emula l'origen del Mur de Facebook amb un logotip inspirat en la mateixa xarxa social, creat per la plataforma nazi i homofòbica russa "Оккупай-педофиляй" (Occupy Pedophilia), sota la protecció de la "llei de propaganda gai" signada per Putin el 2013: persecució pública i assetjament gratuït (amb la falsa coartada de pedofília) d'homosexuals a Rússia o Catalunya (Projecte Pilla Pilla), fins i tot causant la mort, segons informa l'activista Valentin Degtyarev. Les imatges icòniques de Putin caçant, pescant o muntant a cavall, amb el seu tors nu, accentuen l'homoerotisme reprimit d'altres règims totalitaris.

El proyecto emula el origen del Muro de Facebook con un logotipo inspirado en la misma red social, creado por la plataforma nazi y homofóbica rusa "Оккупай-педофиляй" (Occupy Pedophilia), bajo la protección de la "ley de propaganda gay" firmada por Putin en 2013: persecución pública y acoso gratuito (con la falsa coartada de pedofilia) de homosexuales en Rusia o Cataluña (Proyecto Pilla Pilla), incluso causando la muerte, según informa el activista Valentin Degtyarev. Las imágenes icónicas de Putin cazando, pescando o montando a caballo, con su torso desnudo, acentúan el homoerotismo reprimido de otros regímenes totalitarios.

The project emulates the origin of the Facebook Wall with a logo inspired by the same social network, created by the Nazi and homophobic Russian platform "Оккупа́й-педофиля́й" (Occupy Paedophilia), under the protection of the "gay propaganda law" signed by Putin in 2013: public persecution and free bullying (with the false alibi of pedophilia) of gays in Russia or Catalonia (Pilla Pilla Project), even causing death, as reported by the activist Valentin Degtyarev. The iconic images of Putin hunting, fishing or riding a horse, with his naked torso, accentuates the repressed homoeroticism of other totalitarian regimes.