♥ liberté égalité fraternité
   
                      
Loving Portlligat
Digital collages, 2011Després d'una visita a la casa de Gala i Dalí

Después de una visita a la casa de Gala y Dalí

After a visit to Gala and Dalí's home
  ©2019 simon contra