Loving Portlligat
Digital collages, 2011


Després d'una visita a la casa de Gala i Dalí.

Después de una visita a la casa de Gala y Dalí.

After a visit to Gala and Dalí's home.