Loving Portlligat
Digital collages, 2011Després d'una visita a la casa de Gala i Dalí.

Después de una visita a la casa de Gala y Dalí.

After a visit to Gala and Dalí's home.

THIS MACHINE KILLS FASCISTS (& nazi virus)

©2020 CNTR