Josmar Da Lee
Video, 5'33'', 2015-16 Starring Josmar Gerona as Salvador DalíSi algú havia de copsar la personalitat de l’etern geni de la pintura, tocat per la malaltissa Tramuntana, no era altre que Josmar Gerona. El cantant d’himnes proto-disgusting disco i videoclips d’atmosferes surrealistes low-fi, era el llenç ideal per vestir-lo amb una bata d’espirals àuries sobreimpreses pel seu mateix pare, espardenyes comprades al mateix lloc on ho feia en Salvador o l'icònic bigoti de les 10 i 10. Les 10 i 10 que encara marcava el rostre embalsamat del mestre de l’Empordà, després de ser exhumat per una reclamació de paternitat d’una vident, més assídua als platós de Telecinco que a una taula del Tarot. Per això, Josmar Da Lee (qualsevol paregut amb un pintor de Figueres és pura coincidència), vist ara, és una premonició de l’artista enterrat 3 vegades. Josmar es passeja per una platja del 2016, aquella temàtica amb un hotel en forma de vela al fons, gravat amb un mòbil Samsung, cap a un destí desconegut.

Si alguien tenía que captar la personalidad del eterno genio de la pintura, tocado por la enfermiza Tramontana, no era otro que Josmar Gerona. El cantante de himnos proto-disgusting disco y videoclips de atmósferas surrealistas low-fi, era el lienzo ideal para vestirlo con una bata de espirales áureas sobreimpresas por su mismo padre, alpargatas compradas en el mismo lugar donde lo hacía Salvador o el icónico bigote de las 10 y 10. Las 10 y 10 que todavía marcaba el rostro embalsamado del maestro del Ampurdán, tras ser exhumado por una reclamación de paternidad de una vidente, más asidua a platós de Telecinco que a una mesa del Tarot. Por ello, Josmar Da Lee (cualquier parecido con un pintor de Figueres es pura coincidencia), visto ahora, es una premonición del artista enterrado 3 veces. Josmar se pasea por una playa de 2016, aquella temática con un hotel en forma de vela en el fondo, grabado con un móvil Samsung, hacia un destino desconocido.

If someone had to deal with the personality of the eternal genius of painting, touched by the unhealthy Tramontana wind, it was none other than Josmar Gerona. The singer of proto-disgusting disco hymns and video clips with surreal low-fi atmospheres, was the ideal canvas: to dress him with a robe of golden spirals alloverprinted by his father, espadrilles bought in the same place where Salvador did it or the iconic moustache of 10 past 10. The 10 past 10 that still marked the embalmed face of the Empordà’s master, after being exhumed by a paternity claim, ordered by a seer, more assiduous to Telecinco sets than to a Tarot table. Therefore, Josmar Da Lee (any resemblance to a painter from Figueres is purely coincidental), seen now, is a premonition of the artist buried 3 times. Josmar walks through a beach in 2016, that from a theme park with a hotel in the form of a sail in the background, recorded with a Samsung phone, to an unknown destination. 

Thanks to Araceli & José, Dark entries and Lúa Coderch